Hệ Thống Cảm Biến Kết Hợp Cùng Camera Thông Minh

Nhà thông minh Beky Home được Kết hợp với cảm biến cửa và cảm biến phát hiện chuyển động cùng với camera thông minh. Không một xâm nhập nào trái phép có thể vượt qua các lớp bảo vệ. Hệ thống cảm biến  được kết nối với chuông báo động và điện thoại. Kết hợp cùng camera thông minh thì không đối tượng nào có thể thoát khỏi tầm nhìn của bạn.